top of page

揀冷氣|定頻式冷氣和變頻式冷氣分別+優點缺點
揀冷氣|夏天天氣每日都要開冷氣,電費一定會飆升。近年變頻式冷氣機成為熱門嘅家電,聲稱比普通定頻冷氣機可以節省大概四成電,唔單止可以省電,仲可以省錢,所以唔少人都鍾意用。


定頻式冷氣使用傳統冷氣機嘅制冷方法,壓縮機轉速快,而且只可以以固定頻率最高轉速運行,所以叫做定頻式。定頻式冷氣達到設定嘅溫度之後就會停止運作,等到溫度上升先會重新啟動,以達到調節室內溫度嘅效果。

變頻式冷氣就係頻率會變動,由電腦控制壓縮機轉速去改變室內溫度嘅速度,自動調較溫度嘅效果。

有啲人話變頻式比定頻式省電,有啲人話定頻式比變頻式耐用。本文介紹呢兩種冷氣機佢哋嘅運作原理同埋優缺點。


定頻式冷氣運作原理及優點缺點

1. 運作原理:定頻式冷氣使用傳統冷氣機嘅制冷方法,壓縮機只可以以定速模式運行,溫度上升同埋下降嘅速度都係有固定頻率嘅。

冷氣機調節溫度大概係正負1.5度,例如將定頻冷氣調至25度,當室內溫度達至23.5度時,冷氣就會停止制冷,等到室內氣溫上升至26.5度時,冷氣機就會重新啟動制冷。壓縮機只會時開時停以調節溫度,唔會自動調節。

2. 定頻式冷氣優點:定頻式冷氣較耐用,維修也較方便和容易。且定頻冷氣技術悠久,相對售價也較便宜。

3. 定頻式冷氣缺點:使用定頻式冷氣機最明顯會感受到溫度忽高忽低,因為壓縮機需要長期高速運轉,當達到指定溫度後又會暫停,要到升溫後才重新啟動,因此溫度會時高時低。

另外,壓縮機要唔停地重啟保持室溫,消耗電量大。每次啟動冷氣機所需嘅電流,比平時用冷氣機嘅電量大三倍。冷氣開關嘅次數越頻密,耗電量就越高。


變頻式冷氣運作原理及優點缺點

1. 運作原理:變頻式冷氣機嘅馬達可以變速,所以可以改變壓縮機轉速,以達到自動調節溫度嘅效果。變頻式冷氣一般以電腦控制,可以因應室內溫度自動調節壓縮機轉速,調整冷氣輸出功率。

假設將冷氣機調至25度,當達到設定嘅溫度之後,冷氣就會自動以低速運轉,類似於上落斜坡嘅原理,緩慢調整溫度上升或下降嘅速度,讓室內可以長期保持穩定嘅溫度。


2. 變頻式冷氣優點:變頻式冷氣嘅壓縮機可以喺一定範圍內自動調節溫度,唔洗咁似定頻式冷氣咁一開一關,而且溫度變化嘅時間拉長,更能夠保持室內溫度穩定。

同定頻式相比,變頻式更節省電同埋省錢。一般嚟講,變頻式可以比定頻式節省15~20%嘅電量,因為變頻式唔需要重啟制冷嘅時候咁大嘅電力。


3. 變頻式冷氣缺點:變頻式冷氣機嘅電子零件比定頻式多,控制系統亦更加複雜,所以有機會出現較多嘅維修問題,例如最常見嘅問題係電腦底板損壞,如果需要維修就可能會出現麻煩,而且費用亦較高。壹家壹清洗冷氣專家

我們是冷氣業界領先的冷氣清洗專家,擁有多年的經驗和專業知識,為您提供高品質的冷氣清洗、維修和安裝服務。我們的技術人員經過嚴格培訓,熟悉各種品牌和型號的冷氣設備。我們承諾提供優質的客戶服務,並以公平合理的價格滿足您的需求。


歡迎進行報價或查詢:點擊 WhatsApp 聯絡我們


- 地址:九龍灣臨樂街19號南豐商業中心9樓16-17室

- 電話:31881889

- WhatsApp:6928 9628

- 電子郵件:enquiry@opoclean.com


歡迎隨時聯繫我們,讓我們為您提供專業的冷氣清洗和保養服務!

Comentarios


bottom of page